[./estudio.htm]
[./equipo.htm]
[./filosofia.htm]
[./servicios.htm]
[./serveis-projectes.htm]
[./serveis-direccions.htm]
[./serveis-peritatges.htm]
[./serveis-valoracions.htm]
[./serveis-informes.htm]
[./serveis-projectes-activitats.htm]
[./serveis-projectes-urbanisme.htm]
[./serveis-plans.htm]
[./serveis-interiors.htm]
[./serveis-reformes.htm]
[./serveis-viabilitat.htm]
[./donde-estamos.htm]
[./contacto.htm]
[./index.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]

El director d’obra és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, de conformitat amb el projecte tècnic de la mateixa, la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives i condicions de contracte, amb l’objectiu d’assegurar l’adequació a la finalitat proposada.