[./estudio.htm]
[./equipo.htm]
[./filosofia.htm]
[./servicios.htm]
[./serveis-projectes.htm]
[./serveis-direccions.htm]
[./serveis-peritatges.htm]
[./serveis-valoracions.htm]
[./serveis-informes.htm]
[./serveis-projectes-activitats.htm]
[./serveis-projectes-urbanisme.htm]
[./serveis-plans.htm]
[./serveis-interiors.htm]
[./serveis-reformes.htm]
[./serveis-viabilitat.htm]
[./donde-estamos.htm]
[./contacto.htm]
[./index.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]

Quan neix un nou projecte se’ns plantegen una sèrie de necessitats arquitectòniques i constructives que s’han de resoldre i per a les que s’ha de buscar una solució. Una bona solució.

L’Arquitectura ha de ser flexible i adaptar-se a les persones, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. L’Arquitectura junt amb l’Enginyeria de l’Edificació fan que la millor solució sigui aquella que recull la combinació entre necessitat, disseny, funcionalitat, qualitat, confort, temporalitat i economia.