[./estudio.htm]
[./equipo.htm]
[./filosofia.htm]
[./servicios.htm]
[./serveis-projectes.htm]
[./serveis-direccions.htm]
[./serveis-peritatges.htm]
[./serveis-valoracions.htm]
[./serveis-informes.htm]
[./serveis-projectes-activitats.htm]
[./serveis-projectes-urbanisme.htm]
[./serveis-plans.htm]
[./serveis-interiors.htm]
[./serveis-reformes.htm]
[./serveis-viabilitat.htm]
[./donde-estamos.htm]
[./contacto.htm]
[./index.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]

La nostra empresa té una forma diferent d’entendre l’Enginyeria de l’Edificació. El nostre objectiu és oferir als nostres clients una gamma integral de serveis que va des de la gestió del sòl i dels recursos, fins a la seva explotació i manteniment, passant per les fases de concepció, disseny, projecte, construcció, control i instal·lació aplicada a les infraestructures i a l’edificació.

D’aquesta manera, EARQ ofereix els serveis de Project Manager, gestionant d’una manera integral el procés immobiliari i constructiu.